لباس کار یکسره: در محیط های صنعتی و کارگاهی استفاده از تجهیزات و لباس کار ایمن، طبق دستور وزارت کار در ایران، الزامی است. بدیهی است استفاده از لباس کار و کفش کار حداقل تجهیزات ایمنی مورد نیاز است. لباس کار، از نظر شکل ظاهری، به دو دسته کلی لباس کار یکسره (لباس کار سرهمی یا یک تکه) تقسیم می شود.

لباس کار دوتکه (مانند لباس کار دوبنده) که شامل یک کاپشن و یا ژاکت جهت پوشش بالا تنه و یک شلوار جهت پایین تنه می باشد. این دو بخش مستقل و جدا از هم می باشند و می توان هر یک را بدون دیگری استفاده کرد. اما در لباس کار یکسره یا لباسکار سرهمی، بخش پوشاننده بالا تنه و پایین تنه بهم متصل بوده و قابل جدا شده نیستند.

بنا به شرایط محیط کارگاهی و یا صنعتی و سلیقه افراد، این دو شکل کلی لباس کار در امور گوناگون صنعتی و کارگاهی قابل استفاده می باشند. البته یادآور می شویم که تولید و دوخت هر دو نوع لباس کار یکسره و دو تکه، از پارچه های مختلف با جنس ها و کیفیت های گوناگون قابل انجام است.
ما در این بخش از سایت اکسون فرم مدل های موجود لباس کار یکسره آورده شده. این بخش شامل لباس کار یکسره مهندسی، کارگاهی، کارگری، صنعتی، امدادی، ایمنی، خلبانی و … می باشد. برای خرید، سفارش و یا مشاوره لباس کار یکسره با اکسون فرم تماس بگیرید.